مسیر درست را شروع کنید

افراد بسیاری هستند که از دانش کافی در یک حوزه خاص برخوردار هستند اما فاقد مهارت های لازم برای عملیاتی کردن دانش مربوطه به یک ارزش افزوده می باشند. شناخت فرصت و چگونگی بهره برداری از آن نیازمند پرورش مهارت هایی است که لازم است تا آموزش هایی فراتر از اموزش های متداول کسب گردد. دوره های توان افزایی در قالب یک فرایند استاندارد به افراد کمک می کنند تا ایده های ارزش افرین را شناسائی و با شکل دادن تیم کارامد مسیر رشد و توسعه کسب و کار را رهبری نمایند.

مشاوره رشد اثربخش

• بازاریابی و فروش اثر بخش
• تحلیل صورت های مالی
• تحقیق و توسعه
• و....
جزئیات بیشتر

مشاوره راه اندازی استارتاپ

• هم تیمی یابی تخصصی
• مشاوره حقوق مشارکت
• شناخت بازار و تحلیل کسب و کار
• تهیه مدل کسب و کار و...
جزئیات بیشتر

مشاوره ایده یابی

• آنچه قبل از شروع کسب و کار باید بدانید؟
• ارزیابی ایده ها چگونه است؟
• وضعیت فرصت های کسب و کار سلامت چگونه است؟ و...
جزئیات بیشتر

حامیان ما

لوگوی کاربر
لوگوی کاربر
لوگوی کاربر
لوگوی کاربر
لوگوی کاربر
لوگوی کاربر
مقایسه
علاقه مندی ها 0