مسیر درست را شروع کنید

افراد بسیاری هستند که از دانش کافی در یک حوزه خاص برخوردار هستند اما فاقد مهارت های لازم برای عملیاتی کردن دانش مربوطه به یک ارزش افزوده می باشند. شناخت فرصت و چگونگی بهره برداری از آن نیازمند پرورش مهارت هایی است که لازم است تا آموزش هایی فراتر از اموزش های متداول کسب گردد. دوره های توان افزایی در قالب یک فرایند استاندارد به افراد کمک می کنند تا ایده های ارزش افرین را شناسائی و با شکل دادن تیم کارامد مسیر رشد و توسعه کسب و کار را رهبری نمایند.

مشاوره راه اندازی استارتاپ

جزئیات بیشتر

مشاوره توسعه کسب و کار

جزئیات بیشتر

بیاموزیم

حامیان ما

لوگوی کاربر
لوگوی کاربر
لوگوی کاربر
لوگوی کاربر
لوگوی کاربر
لوگوی کاربر
مقایسه
علاقه مندی ها 0