اساتید دوره Healthcare MBA

دکتر سالار ارزیده

دکتر سالار ارزیده

پزشک و دکتری کارآفرینی
مدرس خلاقیت و مدل های کسب و کار
دکتر امید فرجی

دکتر امید فرجی

استاد دانشگاه تهران
مدرس تامین مالی و جذب سرمایه
مهندس آزاد منش

مهندس آزاد منش

استاد دوره MBA دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
مدرس مدیریت پروژه
مهندس نجات خواه

مهندس نجات خواه

مدرس دوره های MSP دانشگاه شریف
دکتر فرهاد بیات

دکتر فرهاد بیات

استاد دوره MBA دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
مدرس حقوق تجارت کسب و کار
دکتر برزگر

دکتر برزگر

استاد دوره MBA دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
مدرس خلاقیت و نوآوری
دکتر سعید رضایی

دکتر سعید رضایی

مدرس درس رفتار فردی و سازمانی
دکتر بزار زاده

دکتر بزار زاده

مدرس بازاریابی و فروش
دکتر رضا زعفریان

دکتر رضا زعفریان

استاد دانشگاه تهران
مدرس کارآفرینی فناورانه و استراتژی های کسب و کارهای IT-base
مقایسه
علاقه مندی ها 0