ارتباط مستقیم با کارشناس مربوطه: 0212439874
+ ایده پردازی و خلاقیت
+ حقوق تجارت
+ مبانی سازمان و مدیریت
+ مدیریت منابع انسانی
+ مبانی کارآفرینی و نوآوری
+ مدیریت مالی
+ دیجیتال مارکتینگ
+ دیجیتال مارکتینگ در مراکز خدمات سلامت
+ مدیریت عملکرد در مراکز خدمات سلامت
+ مدیریت بازاریابی
+ رفتار فردی و سازمانی
+ مدیریت رفتار در مراکز خدمات سلامت
+ تدوین استراتژی در مراکز خدمات سلامت
+ تحقیقات بازاریابی در مراکز خدمات سلامت
+ مدیریت نوآوری و تغییر
+ تدوین طرح کسب و کار در مراکز خدمات سلامت
+ اصول و فنون مذاکره
+ مدیریت پروژه در خدمات سلامت
+ محیط نوآوری و کارآفرینی سلامت در ایران و جهان
+ مدیریت برند در مراکز خدمات سلامت
+ بازاریابی و فروش
Call Now Buttonهم اینک تماس بگیرید
مقایسه
علاقه مندی ها 0