ارتباط مستقیم با کارشناس مربوطه: 02122439874

حقوق سلامت زنان

مقدمه: به جهت اشتراک زن و مرد در حقیقت انسانی ، در بیشتر موارد زن و مرد در نظام حقوقی اسلام از حقوق و مسئولیت های یکسان برخوردار می باشند. تفاوت در حقوق و مسئولیت ها امری است که نشان دهنده برتری جنسی بر جنس دیگر نمی باشد و عمدتاً ...
بیشتر بخوانید
Call Now Buttonهم اینک تماس بگیرید