ارتباط مستقیم با کارشناس مربوطه: 02122439874

دکتر رضا شیرازی

+ دیجیتال مارکتینگ

دکتر امید فرجی

+ تامین مالی و جذب سرمایه

دکتر محسن برزگر خلیلی

+ شناسایی فرصت، خلاقیت و نوآوری
+ راه اندازی کسب و کار
+ مارکتینگ
+ دیجیتال مارکتینگ

دکتر فرهاد بیات

+ حقوق تجارت کسب و کار

دکتر سالار ارزیده

+ راه اندازی و توسعه کسب و کار
+ خلاقیت و نوآوری

دکتر علی اکبر جعفری

+ تامین مالی و جذب سرمایه

Call Now Buttonهم اینک تماس بگیرید